Gourmet turizam u RH

Hrvatska unutar sljedećih deset godina planira povezati sve sudionike u turizmu Hrvatske – ministarstva, zajednice županija i privatnike. Stoga se izrađuje strateški turistički dokument Hrvatske do 2030. godine kako bi se uskladile ideje, vizije, smjerovi, mehanizmi provedbe, ciljevi, izvori financijskih sredstava i jasni pokazatelji rezultata aktivnosti svih djelatnosti vezanih uz turizam. Dokument će biti osnova za izradu proračuna i prijavu za financiranje iz raznih fondova, osobito Europske unije. Na nedavnom radnom sastanku grupe za turizam posebno su istaknuti selektivni oblici turizma, plasiranje proizvoda i usluga lokalnih poduzetnika, odnos turizma, inovacija i kreativnosti, digitalizacija, ljudski potencijali, okruženje, infrastruktura, vrednovanje baštine, sigurnost i održivost.

Selektivni oblici turizma

Kako bi se turizam u Hrvatskoj iz sezonalne pojave protegnuo na cijelu godinu, potrebno je produbiti ponudu potrebnu za razvoj selektivnih oblika turizma. A oni su doista mnogobrojni, od rekreacijskog, preko kulturnog i zdravstvenog pa do ruralnog turizma.

U Hrvatskoj turistička sezona uglavnom traje za vrijeme toplih ljetnih mjeseci. Razlog tomu je tradicionalna percepcija turizma koji pruža sunce i more. Međutim, modernom turistu to više nije dovoljno. On je u prosjeku više educiran, ima više novca, manje vremena, ima više iskustva u prethodnim putovanjima i bolje je informiran zahvaljujući razvoju modernih medija. Zato traži nešto novo, kreativno, inovativno. Tako se fokus u modernom turizmu pomiče s masovnog na moderno, na održivo i suvremeno.

Gastro turizam

Neupitan je trend uske povezanosti turizma, hrane i pića. Dobar primjer razvitka ovog oblika turizma su svakako Italija, Francuska i Španjolska. Hrvatsko ministarstvo gospodarstva intenzivno radi na poticanju suradnje prehrambenog i turističkog sektora kako bi se dodatno pojačala hrvatska gastronomska ponuda i plasirala među ostale poznate europske kuhinje. Strani turisti osobito uživaju u ponudi autohtonih jela i uz njih povezanim manifestacijama, pa se na osnovu toga u Hrvatskoj razvija gastro turizam. Poznati su primjeri cesta vina, maslinova ulja, dana pršuta, kobasica, sira, meda i ostalih autohtonih proizvoda koji su se pokazali kao atraktivni.